Varstvo osebnih podatkov

1. Piškotki.

Naše spletno mesto lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.
Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene preprečevanja spama, ohranjevanja stika s uporabnikami spletne strani, obveščanja prek Facebook strani.

Za ta namene hranimo naslednje podatke:

  • ime in priimek, ki sta javno objavljena na Facebook ali Google profilu
  • povezava na facebook profil
  • slika Facebook ali Google profila
  • naslov elektronske pošte

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

3. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

5. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran https://allo.si  gostuje na varnem spletnem strežniku Neoserv (Avant.Si d.o.o.) in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za nas. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

6. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje preko emaila support[afna]allo.si .

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu — Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Ekipa spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani allo.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Lastnik in upravljalec spletnega mesta allo.si:
Uradno ime podjetja:  MGF Maksim Gotsuljak s.p.
Sedež podjetja: Juzna cesta 101, 6310 Izola, Slovenija